Kaynak ve Birleştirme Yöntemi

KAPLİNLE BİRLEŞTİRME:

Birleştirilecek boru uçları eksenine dik olarak kesilir ve üst kenarlar traşlanır. Daha sonra borular kaplin içerisindeki dayama noktasına kadar döndürülerek oturtulur ve kaplin somunları iyice sıkılır. 16 Atmosfer işletme basıncına kadar dayanabilen kaplinler 125mm dış çaptan daha küçük borularda kullanılması tavsiye edilir.

Elektrofüzyon Kaynak Yöntemi

ELEKTROFÜZYON KAYNAK YÖNTEMİ:

Bu yöntem, içerisinde ısıtıcı rezistanslar bulunan ek parçalarla yapılır. Eksenine dik olarak kesilmiş, oksidasyonu alınmış ve temizlenmiş boru uçları, ek parçasının manşon bölümüne dayanma noktasına kadar itilerek oturtulur ve ek parçalara voltaj verilir. Belli bir süre istenilen ısıda kalan ek parçanın ısınan iç yüzeyi ile borunun ısınan dış yüzeyi birbirine kaynak olur. Elektrofüzyon yönteminde, kaynak bölgesinde basınç dayanımı azalmaz ve boru iç çapında daralma meydana gelmediğinden dolayı sistemde debi kaybı olmaz.

Alın-Kaynağı-Yönetim-om6ljwk9ef4n1c7yi1ylgre661pt24vd70ker6povk_waifu2x_art_noise3_scale_tta_1

ALIN KAYNAK YÖNTEMİ:

Alın kaynağı yönteminde kaynak yapılacak borular alın kaynak makinasının boru tutucularına yerleştirilir ve iyice sıkıştırılır. Boru uçları birbirine tam temas edecek şekilde traşlanır ve alın alına temas kontrol edilir. Isıtıcı plaka (ütü) yerine yerleştirilir ve borular belirli bir basınçla ütüye temas ettirilir.
Borular kaynak olabilecek kadar ısıtıldıktan sonra ütü aradan alınır ve borular belirli bir periyod süresinde ve blirli bir baskı basıncıyla birbirlerine temas ettirilir. Soğuma süresince basınç altında kalan borular süre sonunda kaynaklanmış olur.