Kalite Politikası

 

Karmaksan Boru Kalite Politikasının Birinci Maddesi;
Piyasa şartları ne olursa olsun sistem ve ürün kalitesinden taviz vermemekteyiz!

Karmaksan Boru yönetim sistemi kalitesi, uluslararası kalite belgelendirme kuruluşları tarafından ISO 9001:2000 kalite belgesine layık görüşmüştür ve aynı kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmektedir. Karmaksan Boru ürünleri; fabrikaya hammadde olarak girip, mamül şeklinde piyasaya arz edilene kadar bir çok test ve muayenelere tabi tutulur. Kalite kontrol kadromuzdaki deneyimli teknik elemanlar, firmamızın modern laboratuvarında hammadde ve mamülleri çeşitlerine göre büyük bir titizlik içerisinde, test ve muayenelere tabi tutarlar. 

Göz Muayene: Mamüllerin iç ve dış yüzey kalitelerinin renginin ve parlaklığının kontrol edildiği muayenedir.

Boyut Muayenesi: Mamüllerin boyutlarının hassas ölçüm cihazlarıyla yapıldığı muayenedir.

İşaretleme: Mamül üzerindeki işaretlerin ilgili standarta uygunluğunun kontrol edildiği muayenedir.

Ambalajlama: Ürünlerin piyasaya arz edilecek şekilde düzgün ve ölçüsünde ambalajlanıp ambalajlanmadığının kontol edildiği muayenedir.

Yoğunluk Tayini: Hammaddelerin birim hacmindeki ağırlığının spektiflere uygunluğunu kontol için yapılan testtir.

Erimiş Kütle Akış Hızı: Malzemenin sıcaklık karşısındaki yük altında erime değerlerinin kontrol edildiği testtir.

labo

Darbe Mukavemet Testi: Belli bir yükün belli bir hızla malzemeye çarptırılmasıyla malzemenin darbelere karşı dayanıklığı test edilir.

Çekme Kopma Testi: Mamüllerin kopma noktasındaki uzama yüzdesinin ve akma noktasındaki mukavemetinin kontrol edildiği testtir.

İç Basınca Mukavemet: Mamüllerin değişik sıcaklardaki iç basınca dayanımları ve servis ömrünün hesaplandığı testtir.

İklim Şartlarına Mukavemet: İklim şartlarına belli bir süre maruz bırakılan malzemenin ilgili testlere tabi tutulduğu deneydir.

Homojenik: Mamüllerden alınan kesitler mikroskopla incelenerek pigment dağılımı ve olası boşlukların tespit edilmesi amacı ile yapılan testtir.

Karbon Siyahı Miktarı Tespiti: UV ışınlarına karşı karbon siyahıyla korunmuş malzemenin içerisindeki karbon miktarını belirlemek amacı ile yapılan testtir.

Boyut Kararlılığı: Mamülün ısı değişikliğinden ve iç basınçtan sonraki boyut oranlarının kontrol edildiği testtir.

Polietilen Boruların Sınıflandırılması: 

  • Polietilen borularının üretiminde kullanılan hammaddeler MRS ile sınıflandırılırlar.
  • MRS’ye göre PE malzemeler yandaki tabloda olduğu gibi sınıflandırılmışlardır.
  • Bu malzemelerden üretilen borular içerisinde son jenerasyon olan PE100 borular yüksek performans özelliğinden dolayı diğer PE borularına göre avantajlıdır.
  • Aşağıdaki tabloda PE100 borularının diğer PE borularına göre avantajları daha açık görülmektedir.